Zpěvem k srdci, srdcem k vlasti

Print Friendly, PDF & Email

Tradiční výstava, připravená pracovníky národopisného oddělení Západočeského muzea v Plzni ku příležitosti 40. plzeňského mezioborového sympozia, které se v roce 2020 uskuteční ve dnech 20. – 22. 2. 2020. Tématem 40. ročníku sympozia se stalo motto: „OD PRÁCE K ZÁBAVĚ. Volný čas v české kultuře 19. století“. Jedním
z důležitých fenoménů, který v souvislosti s nárůstem volného času v průběhu 19. století hrál nezastupitelnou společenskou úlohu, byla spolková činnost. Mezi nejvýraznější plzeňské spolky patřil od roku 1862 smíšený pěvecký sbor Hlahol plzeňský. Výstava nabídne návštěvníkům nejen pohled na historii této významné složky
plzeňské hudební scény, ale poukáže také na výrazné osobnosti, které v tomto spolku působily.

 

 

Kurátor: Mgr. Michal Chmelenský
Autorský kolektiv: Mgr. Tomáš Bernhardt, Bc. Eva Figurová, Mgr. Marie Mušková, Mgr. Michal Chmelenský