List of events

16.9.2022 11:00
Praha - Sál Martinů - Lichtenštejnský palác (HAMU)
Sergei Nakariakov – trubka
MHF Dvořákova Praha
15.9.2022 11:00
Praha - Sál Martinů - Lichtenštejnský palác (HAMU)
Wenzel Fuchs - klarinet
MHF Dvořákova Praha
13.9.2022 11:00
Praha - Sál Martinů - Lichtenštejnský palác (HAMU)
Lukáš Vondráček – klavír
MHF Dvořákova Praha