Analýza ekonomických dopadů (2011)

Festivaly přinášejí návštěvníkům umělecké zážitky, odpočinek, možnost ušlechtilého trávení volného času. Jsou přínosem pro obor, hledají neotřelé formy prezentace děl, podporují vznik nových kompozic, přinášejí české i světové premiéry, nabízejí setkávání se světoznámými umělci. Pro české umělce jsou příležitostí k vystoupením, poskytují jim možnost srovnávání a často nabízí i možnost spolupráce na mezinárodních projektech. Pro místa svého konání mají také společenský a sociální význam. Vytváří u občanů pocit hrdosti na svá města, zlepšují mezilidské vztahy, své návštěvníky vzdělávají, rozvíjejí jejich kreativitu, činí je spokojenějšími a úspěšnějšími. Jsou ale také důležitým podnětem pro rozvoj cestovního ruchu a v neposlední řadě i ekonomickým přínosem. Asociace na základě průzkumu zpracovala v roce 2011 analýzu ekonomických dopadů deseti členských hudebních festivalů, z níž vyplynulo:

 • Na všech deset festivalů bylo v roce 2011 prodáno či darováno celkem 108 131 vstupenek. Tyto vstupenky využilo přibližně 46 485 unikátních návštěvníků, z nichž každý navštívil průměrně dva pořady v rámci jednoho festivalu.
 • Průměrně festivaly AHF ČR navštívilo 60,1 % místních návštěvníků (s bydlištěm v tomtéž městě), 19,2 % z jiných míst daného kraje, 14,2 % z jiných krajů ČR a 6,5 % ze zahraničí.
 • Návštěvníci utratili 53, 7 mil. Kč za vstupenky na festivaly. Dalších 51,9 mil. Kč utratili v souvislosti s návštěvou festivalu za ubytování, stravu, dopravu, další služby a nákupy. Z toho 19,4 mil. Kč utratili v ČR zahraniční návštěvníci, které sem festival přilákal, jedná se tedy o nový příjem („čisté přínosy“) pro českou ekonomiku.
  Ekonomiku rozpohybovaly také výdaje pořadatelů festivalů, které dosahovaly cca 216 mil. Kč (včetně hodnoty barterových smluv).
 • Celkem výdaje návštěvníků a festivalů měly dopad na zvýšení obratu (produkce) české ekonomiky o 516,9 mil. Kč, z toho 140,4 mil. Kč připadlo na zvýšení hrubé přidané hodnoty (resp. HDP).
 • Zisky dodavatelů zboží a služeb pro festivaly a jejich návštěvníky se zvýšily o 24,8 mil. Kč.
 • Výdaje festivalů i jejich návštěvníků dokázaly vygenerovat přes 190 stálých pracovních míst.
 • Zaměstnanci festivalů a všech dodavatelských firem pro festivaly a jejich návštěvníky získali 63,5 mil. Kč ve formě mezd a zákonného pojištění.
 • Díky festivalům stát získal přibližně 17,2 mil. Kč na dani z přidané hodnoty a spotřebních daních, 16,5 mil. Kč v podobě daní z příjmů fyzických a právnických osob, 4,2 mil. Kč ve formě jiných daní a poplatků a dalších 21,3 mil. Kč na sociálním a zdravotním pojištění. Celkem tedy veřejné rozpočty získaly díky festivalům AHF ČR 59,3 mil. Kč.
  Průměrně 20 % rozpočtu každého festivalu odvedl pořadatel a jeho dodavatelé státu ve formě daní a zákonného pojištění.
 • Díky festivalům se zvýšil celkový obrat ekonomických subjektů sídlících ve městech konání festivalů minimálně o 283,5 mil. Kč, místní hrubá přidaná hodnota se zvýšila nejméně o 60,9 mil. Kč a bylo vytvořeno více než 100 stálých pracovních míst.
 • Zprávy o festivalech byly zveřejněny v mnoha českých i zahraničních médiích. Tyto zprávy představovaly pro pořadatelská města, resp. kraje i celou Českou republiku propagaci jakožto kulturní turistické destinace o mediální hodnotě v řádu stovek miliónů korun.
Kompletní znění analýzy ke stažení v PDF: Analýza ekonomických dopadů hudebních festivalů