Konference AHF 2015

Konference Asociace hudebních festivalů ČR na téma uměleckých i ekonomických přínosů festivalů klasické hudby v ČR, se konala dne 1.10.2015 v Rytířském sále Senátu PČR

záštitu převzali:

Na Konferenci hovořili:

(jednotlivá vystoupení v podobě videozáznamu můžete stáhnout, anebo online sledovat při kliknutí na ikonu YouTube, text sborníku ke stažení zde)

Jaromír Boháč
Jaromír Boháč, prezident AHF

Stáhnout video: mp4 (6,2 MB)

nahled_J-Jermanova
Ing. Jaroslava Jermanová, místopředsedkyně PS PČR

Stáhnout video: mp4 (23,3 MB)

nahled_R-Prochazka
Ing. Roman Procházka, předseda Podvýboru pro kulturu PS PČR

Stáhnout video: mp4 (23,2 MB)

Roman Bělor
Ing. Roman Bělor, ředitel MHF Pražské jaro, viceprezident AHF ČR
téma: Poslání Asociace hudebních festivalů a definice tématu konference

Stáhnout video: mp4 (30 MB)

youtube_icon
Bernd Gaubinger
Dkfm. Bernd Gaubinger, jednatel Salzburgského velikonočního festivalu
téma: Přínos festivalu pro ekonomiku regionu i země

Stáhnout video: mp4 (122 MB)

youtube_icon
Daniel Herman
Mgr. Daniel Herman, ministr kultury ČR
téma: Financování živého umění MK

Stáhnout video: mp4 (67 MB) 

youtube_icon
Jitka Mattyašovská
Ing. Jitka Mattyašovská, ředitelka odboru cestovního ruchu MMR ČR
téma: Interakce festivalů klasické hudby s turistickým ruchem v ČR

Stáhnout video: mp4 (86 MB)

youtube_icon
Roman Dietz
Bc. Roman Dietz, ředitel Severočeské filharmonie Teplice, předseda Asociace symfonických orchestrů a pěveckých sborů ČR, člen Rady AHF ČR, člen prezidia České hudební rady
téma: Význam podpory financování hudebních festivalů pro české profesionální soubory

Stáhnout video: mp4 (59 MB)

youtube_icon
Marie Marečková
PhDr. Marie Marečková, Ph.D., členka Ústavu společenských a humanitních věd Fakulty zdravotnických věd Univerzity Palackého Olomouc
téma: „Mozartův efekt“ festivalových podií aneb Co víme o vlivu klasických koncertů
na posluchače

Stáhnout video: mp4 (123 MB)

youtube_icon
Hana Machková
prof. Ing. Hana Machková, CSc., rektorka Vysoké školy ekonomické
téma: Význam ekonomického vzdělávání pro oblast kultury – příklad oboru Arts management na VŠE

Stáhnout video: mp4 (92 MB)

youtube_icon
Jiří Dokoupil
Jiří Dokoupil, prezident Unie orchestrálních hudebníků
téma: Festivaly jako subjekty generující pracovní příležitosti

Stáhnout video: mp4 (88 MB)

youtube_icon
Zdeněk Tůma
doc. Ing. Zdeněk Tůma, CSc., partner ve spol. KPMG
téma: Analýza festivalů klasické hudby v ČR a vyhodnocení jejich přínosů

Stáhnout video: mp4 (66 MB)
Analýza festivalů klasické hudby v ČR a vyhodnocení jejich přínosů (pdf, 2.6 MB)

youtube_icon
Paul A. Gessl
DI Paul A. Gessl, jednatel Dolnorakouské holdingové struktury kulturních institucí Niederösterreichische Kulturwirtschaft GmbH, jednatel festivalu Grafenegg
téma: New public management na příkladu Niederösterreichische Kulturwirtschaft GmbH
krédo: Kultura potřebuje podnikatelské myšlení – podnikatelské myšlení potřebuje kulturu

Stáhnout video: mp4 (150 MB)

youtube_icon