24 hodin s J. F. Smetanou

Print Friendly, PDF & Email

Josef František Smetana je významnou obrozeneckou osobností Plzně. Rodák ze Svinišťan u České Skalice se do Plzně dostal jako člen premonstrátského řádu z Teplé. Péčí premonstrátů byl v Plzni založen filozofický ústav a Smetana byl jedním z jeho profesorů (zaměřoval se zejména na výuku přírodních věd). Ve spolupráci se svým starším kolegou, matematikem Josefem Vojtěchem Sedláčkem, prosazoval výuku v českém jazyce, byl aktivně činný v obrozeneckých spolcích, založil noviny Posel ode Mže, byl předsedou plzeňské části Lípy Slovanské. Je autorem česky psaných učebnic silozpytu (fyziky), dějepisu a astronomie, napsal mnoho básní, založil a ze svých prostředků vybavil českou knihovnu pro studenty ústavu i pro veřejnost, pořádal nedělní přednášky pro učně, tovaryše a mistry. Během jeho působení v Plzni zde úspěšně vystudoval jeho o 22 let mladší bratranec Bedřich.

Pořádá: Česká astronomická společnost společně s Plzeňskou filharmonií, Studijní a vědeckou knihovnou Plzeňského kraje, Fakultou pedagogickou ZČU v Plzni a dalšími partnery.

Hudební doprovod: Prague Radio Trio

Přihlásit se můžete na: www.zpcas.cz