Koncert laureátů

Print Friendly, PDF & Email
účinkují: 

Marie Schmidtová – soprán
Radek Martinec – baryton
Tomáš Pindór – klavírní doprovod

 

Již šestým rokem zazní v místě s „geniem loci“ hlasy laureátů Mezinárodní pěvecké soutěže A. Dvořáka v Karlových Varech. V průběhu večera zazní písně a árie z oper Antonína Dvořáka, Bedřicha Smetany, Charlese Gounoda ad.
Koncert je věnován památce Antonína Dvořáka III., na něhož s láskou a úctou vzpomínáme.

 

program: 

L. van Beethoven: Sonáta č. 7 D-dur, Op. 10 č. 3, I. věta
W. A. Mozart: Der Zauberer
L. van Beethoven: cyklus An die Ferne geliebte op. 98
1. Auf dem Hügel sitz ich spähend
2. Wo die Berge so blau.
3. Leichte Segler in den Höhen.
4. Diese Wolken in den Höhen.
5. Es kehret der Maien, es blühet die Au.
6. Nimm sie hin denn, diese Lieder.
B. Martinů: Etude in F
F. Schubert: Du bist die Ruh
R. Strauss: Breit über mein Haupt
R. Strauss: Zueignung
pauza
Fr. Poulenc: Hymnus
A. Dvořák: Jakobín – My cizinou jsme bloudili
A. Dvořák: Šelma sedlák- Árie Bětušky
B. Smetana: Dalibor- Árie Vladislava
T. Pindór: Improvizace na téma Rusalky A. Dvořáka
V. Bellini: árie Ricarda „Ah! per sempre“ z opery Puritáni
G. Puccini: La Rondine – Maddalena – Chi il bel sogno
G. Donizetti: árie Malatesty „Bella siccome un angelo“ z opery Don Pasquale
G. Puccini: Turandot – árie Liú
G. Donizetti: árie Alfonse „Vien Leonora“ z opery Favoritka
G. Puccini: La Bohéme – Musetta – Quando me´n vo

 

 

Marie Schmidtová v červnu 2019 absolvovala Pražskou konzervatoř, kde ve třídě prof. Moniky Brychtové vystudovala klasický zpěv. První příležitosti dostala ve školních operních a operetních inscenacích: v Lehárově Veselé vdově vytvořila titulní roli Hany Glawari, dále Eurydiku v Offenbachově operetě Orfeus v podsvětí a naposledy Julju Lellu v Nedbalově Vinobraní. Z operních rolí se Marie Schmidtová představila v roli 1. Nymfy a Flory v opeře Psyché Jeana-Baptisty Lullyho, v roli Blaženky v zapomenuté opeře Josefa Richarda Rozkošného Černé jezero a roli Paminy z Mozartovy Kouzelné flétny. V sezóně 2019/2020 působila
v divadle J. K. Tyla v Plzni, kde ztvárnila roli Bětušky z opery Šelma sedlák Antonína Dvořáka. V současnosti hostuje v Jihočeském divadle, kde se v listopadu 2021 představila v roli Heleny Trojské v opeře Mefistofeles od Arriga Boita. Ještě před studiem na Pražské konzervatoři vytvořila roli Zlé sestry prince v muzikálu Sedmero havranů – P. Trojana ml. Ve spolupráci s paní dirigentkou Miriam Němcovou zpívala sopránové party v Te deum – Antonína Rejchy a Antonína Dvořáka.
S úspěchem se zúčastnila několika pěveckých soutěží. Na soutěži Bohuslava Martinů získala 1. cenu a zvláštní cenu Bena Blachuta, dvakrát získala 1. cenu v soutěži Allegro, a to v letech 2014 a 2019. Dalšími jejími úspěch jsou 1. cena na Soutěži ZUŠ, 1. cena v soutěži LIVE ART! 2020 a 2. cena na Duškově pěvecké soutěži. V současné době za svůj největší úspěch považuje, že se stala finalistkou mezinárodní pěvecké soutěže Antonína Dvořáka v Karlových Varech, kde získala mj. i zvláštní cenu Jana Lucemburského.

 

 

Barytonista Radek Martinec je studentem zpěvu pražské Akademie múzických umění ve třídě doc. Heleny Kaupové. Během studia se stal laureátem několika pěveckých soutěží a mezi nejnovější úspěchy patří dvě I. ceny na Mezinárodní pěvecké soutěži Antonína Dvořáka v Karlových Varech, v kategorii Junior a Píseň.
Absolvoval uměleckou stáž na Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina ve Varšavě. Aktivně se účastnil mistrovských kurzů s renomovanými českými i zahraničními umělci, jakými jsou např. Kateřina Kněžíková, Zdeněk Klauda, Markéta Cukrová, Vladimír Chmelo, Jadwiga Rappe, Janusz Przybylski.
Získává uměleckou praxi v operních projektech, v poslední době například jako Marco z opery Gianni Schicchi G. Pucciniho v režii Ewy Rucińské (Teatr Wielki – Opera Narodowa ve Varšavě), Hajný a Lovec v Dvořákově Rusalce, Don Giovanni (W. A. Mozart), Hrabě Almaviva ve Figarově svatbě (W. A. Mozart), Krušina v Prodané nevěstě (B. Smetana). Na koncertních pódiích získává také praxi v písňovém repertoáru a soudobé hudbě.

 

Tomáš Pindór pochází z hudební rodiny z Českého Těšína. Na klavír se začal učit u prof. Alice Bednarzové, posléze na varhany u A. Rybky na Lidové konzervatoři v Ostravě a pokračoval u Pavla Rybky na Janáčkově konzervatoři v Ostravě, kde absolvoval Koncertem pro varhany, smyčce a tympány Fr. Poulence (dirigent Petr Šumník). Zúčastnil se několika mistrovských kurzů doma i v zahraničí pod vedením předních zahraničních i domácích varhaníků (Martin Sander, Carolyn Shuster-Fournier, Kimberly Marshall, Frédéric Blanc, Jaroslav Tůma a improvizace u slavného Wolfganga Seifena). V roce 2005 získal 1. místo na mezinárodní varhanní soutěži v Mostě. Další odborné vzdělání a zkušenosti nasbíral během studia i koncertování v rámci České republiky, Polsku, Slovensku, Německu, Švýcarsku, Rusku i Francii. Studoval sbormistrovství na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze pod vedením Marka Valáška a Jaroslava Brychy.
Přes deset let působil jako varhaník v kostele Nejsvětějšího Srdce Ježíšova v Českém Těšíně, kde pravidelně pořádal koncerty a byl taky uměleckým šéfem Mezinárodní dekády varhanní a sborové hudby v českém a polském Těšíně.
Několik let působil jako regenschori kostela sv. Ignáce z Loyoly v Praze, kde založil pěvecký chrámový sbor Ignis, ve kterém nadále hostuje jako dirigent/sbormistr či varhaník.
Věnuje se rovněž kompoziční (vybraná díla jsou na CD), improvizační a korepetitorské činnosti jak na klavír tak i varhany. Od roku 2019 spolupracuje s Opera studio Praha. Od září 2022 působí jako korepetitor na tanečních konzervatořích v Praze.
Spolu se spisovatelkou Karin Lednickou a její knihou Šikmý kostel provedli autorské čtení s varhanními improvizacemi na vybrané pasáže z její knihy. Koncerty se konaly v Karviné pod hlavičkou Varhanního festivalu a v opavské konkatedrále pod hlavičkou Festival Slunovrat. Po dopsání 3. dílů se připravuje koncert v Rudolfinu v Praze.
V roce 2021 koncertoval se symfonickým orchestrem FOK pod vedením Tomáše Braunera a v září v roce 2022 s pražskými filharmoniky – PKF pod vedením Václava Lukse.
Rovněž je zakladatelem spolku Musica loci, se kterým pořádá koncerty v prostorách se zajímavou architekturou a akustikou a připravuje pro ně nová umělecká díla i ve světové premiéře.

 

Koncert se koná v rámci 54. ročníku HF A. Dvořáka Příbram.