Od práce k zábavě: Volný čas v české kultuře 19. století.

Print Friendly, PDF & Email

40. plzeňské mezioborové sympozium.

 

V důsledku intenzívního nástupu industrializace a především urbanizace od počátku 19. století došlo ke zřetelnému vymezení, resp. oddělení pracovního a volného času. Současně společnost jako celek bohatne, což se projevuje výrazným posilováním střední třídy, která si „může dovolit“ organizovat svůj volný čas. Své nároky na volný čas uplatňují v poslední čtvrti 19. století i námezdní vrstvy.
Dějiny volného času se pohybují na průsečíku několika oborů: kulturní historie, kulturní sociologie, sociálních dějin, dějin mentalit, dějin všedního dne (každodennosti), estetiky. Jde o velmi pestrou škálu lidských aktivit, proto je nezbytný mezioborový přístup. Příspěvky letošního sympozia proto obsáhnou například tato témata:
• nové strukturování veřejného prostoru, který slouží odpočinkovým aktivitám a zábavě – promenáda,
korzo, veřejné parky
• podoby městské zábavy: plesy a jiné taneční zábavy, cirkus, biograf, hostince a kavárny
• vycházky a výlety, lázeňské pobyty, letní byty, sport a fyzická cvičení
• volný čas v soukromí – četbu, domácí muzicírování, ale i zahálku a nudu
Pořádá Ústav dějin umění AV ČR ve spolupráci se Západočeským muzeem a Západočeskou galerií v Plzni.
Přihlásit se můžete na: www.plzensympozium.cz

 

Akce se koná v rámci 40. ročníku festivalu Smetanovské dny.