List of events

6.8.2022 20:30
Český Krumlov - Pivovarská zahrada
PKF, Jana Šrejma Kačírková - soprán, Pavol Breslik – tenor
MHF Český Krumlov
5.8.2022 19:30
Český Krumlov - Zámecká jízdárna
Barocco Sempre Giovane – komorní orchestr, Jiří Vodička - housle, Marek Zvolánek - trubka
MHF Český Krumlov
3.8.2022 19:30
Český Krumlov - Maškarní sál
Dvořákovo trio
MHF Český Krumlov
31.7.2022 11:00
Český Krumlov - Kostel Božího těla a Panny Marie Bolestné
Jaroslav Tůma – varhany
MHF Český Krumlov
30.7.2022 20:30
Český Krumlov - Pivovarská zahrada
Severočeská filharmonie Teplice, Jan Kučera - dirigent
MHF Český Krumlov
29.7.2022 20:00
Český Krumlov - Zámecká jízdárna
Václav Hudeček - housle, viz detail
MHF Český Krumlov
28.7.2022 19:30
Český Krumlov - Maškarní sál
Kalabis Quintet
MHF Český Krumlov
27.7.2022 19:30
Český Krumlov - Maškarní sál
Lukáš Sommer - kytara, Nostitz Quartet
MHF Český Krumlov
24.7.2022 20:30
Boletice, Český Krumlov - Kostel sv. Mikuláše Boletice
Tiburtina ensemble
MHF Český Krumlov
23.7.2022 20:30
Český Krumlov - Pivovarská zahrada
The Manhattan Transfer, Jan Kučera - dirigent, Severočeská filharmonie Teplice
MHF Český Krumlov